Menü
Your Cart

Gizlilik & Güvenlik Politikası

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

1- TARAFLAR:

a- www.e-asistan.com adresinde yayınlanan İnternet sitesinde ("site") sunulan hizmetler, Etiler Mah. Gülşen Sk. No:9 D:3 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Konfatalis Dan. Tic. Ltd. Şti. ("Hizmet veren") tarafından sunulmaktadır.
b- "Site"yi ziyaret ederek hizmetlerden faydalanan kişiler ("Kullanıcı"), gizlilik ve güvenlik politikasına ilişkin aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.

 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI:

İşbu sözleşmenin konusunu, "Kullanıcı"nın, "Hizmet veren"e ait www.e-asistan.com sitesi ("site") üzerinden verilen hizmetler sırasında çeşitli amaçlarla toplanacak kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplanacağı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunacağına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin neler olacağının saptanması oluşturur.
 
3- TOPLANACAK VERİLERİN SAKLANMASI VE GİZLİLİĞİ:

a- Üyelik, "site" üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması veya hizmetin sunulması sırasında "Kullanıcı"ya ait kişisel veriler "Hizmet veren" tarafından zorunlu olarak toplanmaktadır. "Kişisel bilgiler" üç grupta toplanmaktadır:
 
1- Kimlik bilgileri: "Kullanıcı"nın adı soyadı, TC kimlik numarası, adresi, iletişim için gerekli telefon numarası ve e-posta adresi.
2- Özel bilgiler: Kimlik bilgileri dışında kalan hizmetin yürütülmesi ile ilgili bilgiler
3- Ödeme bilgileri: Kredi kartı, banka hesap numarası vs.

b- "Kullanıcı" "kimlik bilgileri"ni doğru ve eksiksiz şekilde vermekle yükümlüdür. Kimlik bilgilerinin yanlış verilmesi halinde "Hizmet veren", hizmet sunmayı askıya alma hakkını saklı tutmuştur.

c- "Kimlik bilgileri" ve "özel bilgiler", "hizmet veren" tarafından özenle saklanır. "Hizmet veren" kullanılan hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli kişisel bilgileri, hizmetin gerektiği ölçüde üçüncü kişiler ile paylaşabilir. (Rezervasyon için otele, restorana vs. kalacak kişilere ait kimlik bilgilerini bildirmek gibi.) Bunun dışında, "Hizmet veren"e elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, "Kullanıcı" ile yapılan "Mesafeli Satış Sözleşmesi" ile belirlenen durumlar hariç üçüncü kişilere açıklanmaz.

ç- "Kimlik bilgileri" ve "özel bilgiler", ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Bu zorunlu durumlardan bazıları aşağıda sayılmış olup, zorunlu haller bunlarla sınırlı olmayabilir:

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
Kullanıcılar ile yapılan "Mesafeli Satış Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak;
Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

d- "Hizmet veren" kişisel bilgileri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmiştir.

e- "Kullanıcı"nın üyeliği kendi talebi ile silindiği takdirde kimlik bilgileri ve özel bilgiler, üyeliğin silinmesinden 30 gün sonra tümüyle silinir. "Kullanıcı"nın üyeliği, sözleşmenin kendisi tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle "Hizmet veren" tarafından silinmişse, kimlik bilgileri ve özel bilgiler, yasal süreç tamamlandıktan 30 gün sonra tümüyle silinir.

f- "Ödeme bilgileri" hiçbir şekilde "site"de veya "Hizmet veren"e ait bir sistemde saklanmaz. Ödeme işlemleri bankaların güvenli İnternet siteleri üzerinden siteden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi "Hizmet veren" tarafından görüntülenemez veya kaydedilemez. Bu şekilde  üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

g- "Hizmet veren" bazı dönemlerde "Kullanıcı"ya kampanya bilgileri, yeni hizmetler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. "Kullanıcı" bu gibi bilgileri alıp almama konusunda tercihi üye olurken yapabilir, sonrasında "Hizmet veren"e e-mail veya SMS ya da WhatsApp mesajı yolu ile tercihlerini değiştirebilir.

ğ- Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, "Hizmet veren", "Kullanıcı"nın IP adresini kaydedebilir ve bunu kullanabilir. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

h- "Site" üzerinden "Hizmet veren" ile bağlantılı olmayan başka internet sitelerine link verilebilir. Bilgi amaçlı olarak kamu kuruluşları, vakıf ve derneklere link verilebileceği gibi başka sitelerin reklamları da yayınlanabilir. "Hizmet veren", "www.e-asistan.com" uzantısı ile başlamayan ve bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. İşbu sözleşmedeki Gizlilik İlkeleri, sadece "site"nin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf internet sitelerini kapsamaz.

4- İLETİŞİM GÜVENLİĞİ

a- Hizmet kalitesinin korunması ve hizmetin eksiksiz ve ayıpsız sunulduğunun takibi için "Kullanıcı" ile yapılan e-posta, SMS, WhatsApp yazışmaları ile telefon görüşmeleri kaydedilmektedir.

b- Bu yazışma ve ses kayıtları ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. "Kullanıcı" ile "Hizmet veren" arasında yapılacak her türlü iletişim 3. maddedeki istisnalar hariç gizli tutulur.

c- "Hizmet veren" ürün tedariki ya da hediye alınması gibi hizmetler sunulurken "Kullanıcı" adına üçüncü kişilerden yapacağı satın alma için "Kullanıcı"nın kredi kartı veya ödeme bilgilerini talep edebilir, onun adına kullanabilir, müşterinin onayı ile kaydedebilir. Bu bilgi sadece "Kullanıcı"nın talep ettiği hizmet için kullanılır. Bu işlemleri yaparken üçüncü kişiler ile paylaşmaz, kaydedilmiş ise üyeliğin silinmesi ile birlikte bu bilgiler de silinir.

d- Önceki bentteki zorunlu istisna dışında "Hizmet veren", e-posta, SMS, WhatsApp yolu ile "Kullanıcı"nın kredi kartı bilgilerini veya şifrelerini talep etmez. "Kullanıcı" bu bilgileri e-posta, SMS veya WhatsApp mesajları yoluyla göndermemeyi, göndermesi halinde üçüncü kişiler tarafından görüntülenme ihtimali bulunduğunu ve "Hizmet veren"in meydana gelebilecek zarardan sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt etmiştir.
 
5- TARAYICI ÇEREZLERİ:

a- "Hizmet veren", "site"yi ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

b- Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

6- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KULLANICININ HAKLARI:

a- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca "Kullanıcı" kişisel verilerinin;

işlenip işlenmediğini öğrenme,

işlenmişse bilgi talep etme,

işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

b- Bu haklardan birini veya birkaçını kullanmak isteyen "Kullanıcı", sözleşmede yazılı e-mail veya telefon numaraları aracılığı ile talebini "Hizmet veren"e ilettikten sonra 30 gün içinde "Hizmet veren" "Kullanıcı"ya yazılı cevap verir. Talep mesai saatleri dışında yapılırsa, takip eden mesai başlangıcında yapılmış sayılır. Cevap süresinin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden iş günü saat 24:00'e kadar uzar.

6- MÜCBİR SEBEP:

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden ("Mücbir Sebep”) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7- Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik:

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8- Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

"Hizmet veren", dilediği işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler "site"de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek "Kullanıcı"nın sorumluluğundadır. "Kullanıcı", sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. Tebligat:

İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, "Hizmet veren"in ve "Kullanıcı"nın sözleşmede belirtilen e-posta adresleri vasıtasıyla yapılacaktır. "Kullanıcı", üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda beş gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10- Uyuşmazlıkların Çözümü:

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul - Çağlayan mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.


11- YÜRÜRLÜK:

a- İşbu sözleşme hükümleri, "Kullanıcı"nın "site" üzerinden ilk kez "paket" satın aldığı tarihte "Kullanıcı" tarafından elektronik ortamda onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bir kopyası "Kullanıcı"nın sözleşmede bildirdiği e-posta adresine elektronik ortamda gönderilmiştir.

b- "Hizmet veren", işbu sözleşme hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek suretiyle değiştirebilir. Değişiklikler "site"de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.